Kozy


Andělka je koza, která měla být zabita z důvodu, že prý nechce dát kůzlata. Žila sama v temné místnosti, uvázaná na malém prostoru řetězem, ze kterého měla otlačený a poškrábaný krk. Hlavičku měla odřenou. Po příjezdu k nám měla oteklé oči z denního světla, na které nebyla zvyklá a ztuhlé nožky a její chůze naznačovaly, že prostoru k pohybu moc neměla. Pár dní trvalo než se přestala klepat strachy a nám se nabízela otázka, zda toto nebyl důvod, proč údajně nechtěla dát potomky, když s ní bylo zacházeno bůhvíjak a znala jen podmínky, které nejsou k šťastnému životu. Prožila u nás 2,5 roku.

† 24.9.2023Nikolka je nejstarší kozí dámou u nás, letos oslavila 10 let a je také vůdkyní kozího stáda. Pochází z chovu, kde žilo kolem 80 koz namačkaných ve chlévě jedna vedle druhé, bez možnosti chodit ven, a kde hlavním produktem bylo kozí maso. Nikolka se tedy musela dívat, jak jí její děti opakovaně berou a poslouchala jejich nářek při porážce. 

Zuzanka to jako bezrohá občas neměla jednoduché mezi rohatými jedinci, avšak u nás se jí dostalo opory a tak si ve stádečku našla své místo, vychovala si dvě zdravé děti Anežku a Snížka, s nimiž ráda tvoří malou bílou rodinku a spolu lehávají v době odpočinku.


Tobiáš je kastrovaný kozlík. Většina kozích kluků bývá obvykle do 4-6 měsíců věku zabíjena na maso. Tobiášek má štěstí, že může prožít klidný a radostný život, kde mu toto nebezpečí nehrozí. Je to flegmatický klučina, který se rád nechá podrbat a na své stádečko nejraději dohlíží zpovzdálí, avšak když se spustí hra na honěnou, s radostí se přidá. Juriášek 

Kastrovaný kozlík 


Anežka je dcera naší kozy Zuzanky. 

Rozárka 

Začátky s Rozárkou byly pro nás náročné, jelikož nebyla vůbec kontaktní, žila ve velkém stádě namačkaná ve stodole a měla strach, který ventilovala trkáním do všeho a každého, co se k ní přiblížilo. Než se nechala v klidu pohladit nebo si vzít z ruky pamlsek (bez hrozby úrazu), trvalo několik měsíců. Kvůli svému trkání i do ostatních členů stáda zůstávala často samotná při odpočinku, při pasení, nikdo si s ní nechtěl hrát, přestože ona ráda dovádí. Před 3 lety se jí u nás narodila dvě zdravá kůzlátka, což jsme brali jako šanci pro ní, aby nebyla smutná a sama. Zvládla to velmi dobře a statečně, a my jsme rádi, že má již konečně jiný chlupatý kožíšek, se kterým se může tulit, je radost se koukat, jak je klidná a šťastná. 


Snížek je kastrovaný synek naší kozy Zuzanky, který si rád řekne o pozornost a nenechá se odbýt, dokud se mu jí nedostane. Je to mazlivý klučina, který rád vymýšlí hry na honěnou. Přestože je u nás ze všech kozích kluků největší, odvahu přenechává jiným a v případě "nebezpečí" se běží schovat raději za mámu. 


Maja 

Dcerka naší kozy Rozárky

Bonifác

kastrovaný kozlík, s Majou jsou to děti naší Rozárky

Bohdanka

Tříletá kozička (vlevo) u nás bez nároku na užitkovost a bez hrozby zabití tvoří kozí stádečko.