Kontakt

Život zvířete z.s.

IČ: 11654627

Provozovatel: Zuzana Andělová

Číslo účtu: 2702011360 / 2010 (účet je transparentní, vedený u Fio banka a.s.) 

E-mail:
zivotzvirete@email.cz

Telefon:
+420 602 447 494

fcb: @ZivotZvirete  

Návštěvy vždy konzultujte předem. Děkujeme za pochopení